Uzin polimērgrunts PE 390 10kg

Noliktavā: 3
ID: 6408
Produkta kods: 15390
Svītrkods: 2000000153902

63.20€
/ bundža
(Bez PVN: 52.23€)

Preces apraksts

UZIN PE 360 PLUS

Dispersijas gruntēšanas līdzeklis uzsūcošām pamatnēm, izlīdzinošām kārtām un betona grīdai

Pielietojums:

UZIN PE 360 PLUS ir ātri žūstošs gruntēšanas līdzeklis, kas lietojams uzsūcošām minerālmateriāla pamatnēm pirms izlīdzināšanas darbiem. Gruntēšanas līdzeklis labi iesūcas pamatnē, taču vienlaicīgi tam ir arī labas plēves veidošanas īpašības. Iekšdarbiem.

Grīdas gruntēšanas līdzeklis saķeres uzlabošanai:

 • uz uzsūcošām pamatnēm (piem., tādām kā cementa izlīdzinošās kārtas, izlīdzināšanas maisījumi uz cementa vai kalcija sulfāta bāzes, betons)
 • uz kalcija sulfāta izlīdzinošām kārtām, šķiedru cementa ģipša paneļiem
 • pirms izlīdzināšanas darbiem, strādājot ar UZIN cementa un kalcija sulfāta izlīdzināšanas maisījumiem
 • par ātrbūves sistēmas komponentu
 • uz ūdens cirkulācijas grīdas apkures sistēmām
 • vietām, kas ir pakļautas krēslu ritenīšu iedarbībai saskaņā ar DIN EN 12 529
 • intensīvam lietojumam dzīvojamās, komerciālajās un rūpnieciskajās telpās

Gruntēšanas līdzeklis sienām saķeres uzlabošanai:

 • uz uzšļakstinājuma, kaļķu apmetuma un sausā apmetuma

 

UZIN PE 360 PLUS nodrošina iespējami visaugstāko emisijas drošības līmeni un sekmē veselīgu telpu klimata radīšanu. Marķējums “Zilais eņģelis” norāda uz zemas emisijas grīdas segumu līmi un citiem uzstādīšanas materiāliem (RAL-UZ 113).

 

 

Produkta priekšrocības / īpašības:

UZIN PE 360 PLUS iespaido ar vieglo lietošanu un ārkārtīgi lielo žūšanas ātrumu uz uzsūcošām pamatnēm.

Sastāvdaļas: modificēts stirola akrila kopolimērs, slapināšanas, pretputošanas un aizsardzības vielas, ūdens.

 • Gatavs lietošanai
 • Gatavs izsmidzināšanai
 • Augsta plūstamība
 • Ļoti ātri žūstošs
 • Samazina pamatnes iesūkšanu
 • Nesatur šķīdinātājus
 • EMICODE EC 1 PLUS/ ļoti maza emisija
 • RAL UZ 113/ ļoti maza emisija, tāpēc videi draudzīgs

 

Tehniskie dati

Iepakojums:

Kubs («Cube it simple» / plastmasas tvertne/trauks

Iepakojuma izmērs:

1 kg, 5 kg, 10 kg

Derīguma termiņš:

min. 12 mēneši

Krāsa šķidrumam /pēc nožūšanas:

piena-zila /caurspīdīga

Patēriņš /segtspēja:

80-150 g/m²

Darba temperatūra:

min. 10 °C virsmas līmenī

Žūšanas laiks:

30-60 minūtes*

*20 °C temperatūrā, ja relatīvais mitrums ir 65%. Sk. arī «Uzklāšanas tabula».

 

UZIN | «Uzin Utz Group» zīmols

DE| Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.de | Internet www.uzin.de

GB| Uzin Utz UK Ltd. | Unit 2, Mitchell Court | Central Park, Rugby,Warwickshire | CV23 0UY | Phone +44 1788 530 080 | Fax +44 1788 536 508

E-mail uzin.uk@uzin-utz.com | Internet www.uzin.co.uk

 

 

UZIN PE 360 PLUS

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei jābūt stiprai, spējīgai izturēt slodzi, līdzenai, sausai, bez plaisām, tīrai un bez materiāla, kas varētu pasliktināt adhēziju (piem., netīrumi, eļļa, smērviela). Cementa un kalcija sulfāta izlīdzinošās kārtas jānoslīpē, un virsma jāattīra ar putekļu sūcēju. Pamatne jāpārbauda saskaņā ar piemērojamiem standartiem un biļeteniem, un par visiem trūkumiem jāziņo.

Visas vāji saistītas vai mīkstas virsmas daļas (piem., atdalošās vielas, atdalījušās līmes, izlīdzināšanas maisījumu, segumu vai krāsas atliekas) jānoņem, izmantojot suku, abrazīvu materiālu, slīpējot vai lietojot skrošstrūklas tīrīšanu. Virsma rūpīgi jāattīra ar putekļu sūcēju, lai noņemtu atdalījušos materiālus un putekļus. Gruntēšanas līdzekļiem vienmēr jāļauj pilnībā nožūt.

Sk. citu izmantoto produktu datu lapās.

 

 

Lietošana:

 1. Pirms lietošanas tvertnēm jāļauj sasniegt telpas temperatūru un tās labi jāsakrata.
 2. Uz visas virsmas jāuzklāj vienmērīga gruntēšanas līdzekļa kārta, lietojot UZIN neilona rullīti (Art. Nr.: 9394) vai aitas vilnas rullīti. Nedrīkst pieļaut peļķu veidošanos.
 3. Uzreiz pēc lietošanas instrumenti jāattīra ar ūdeni.

 

 

Uzklāšanas tabula:

Cementa izlīdzināšanas maisījums uz

Patēriņš

Žūšanas laiks

cementa izlīdzinošās kārtas, cementa izlīdzināšanas maisījumi vai betons

80-150 g/m²

Apm. 30 min*

Kalcija sulfāta izlīdzinošās kārtas, saliekamais betons uz ģipša bāzes, apmetuma javas pamatnes, uzšļakstinājums

80-120 g/m²

Apm. 60 min*

Slikti uzsūcošas, mazāk porainas pamatnes

80-100 g/m²

Apm. 60 min*

 

Apmetuma izlīdzināšanas maisījums uz

Patēriņš

Žūšanas laiks

kalcija sulfāta izlīdzinošās kārtas, saliekamais betons uz ģipša bāze

80-120 g/m²

Apm. 30 min*

*20 °C temperatūrā, ja relatīvais mitrums ir 65%.

Svarīgas piezīmes:

 

 • Derīguma termiņš ir vismaz 12 mēneši oriģinālajā iepakojumā, glabājot salīdzinoši vēsā vietā. Iepakojums pēc atvēršanas rūpīgi un cieši jāaizver, un tā saturs jāizlieto pēc iespējas ātrāk. Pirms lietošanas tvertnēm jāļauj sasniegt telpas temperatūru.
 • Optimāli darba apstākļi ir 15-25 °C, grīdas temperatūra augstāka par 15 °C un relatīvais gaisa mitruma līmenis zemāks par 65%. Zema temperatūra un augsts gaisa mitrums pagarina, savukārt augsta temperatūra un zems gaisa mitrums saīsina žūšanas laiku.
 • Klājot izlīdzināšanas maisījumus vairākās kārtās, katrai kārtai jāļauj pilnībā nožūt, virsma jānogruntē ar UZIN PE 360 PLUS un pēc pietiekama žūšanas laika jāuzklāj nākamā kārta.
 • Uzklājot izlīdzināšanas kārtu, kas ir biezāka par 10 mm, jālieto epoksīdsveķu gruntēšanas līdzekļi, piemēram, ar smiltīm UZIN PE 460 vai PE 480.
 • Nav piemērots izmantošanai par gruntēšanas līdzekli zem dēļu grīdas līmes.
 • Nav piemērots izmantošanai uz ūdenī šķīstošas līmes atliekām (piem., vecas sulfīta līmes) vai fiksatīviem. Sk. piemērotus produktus UZIN produktu pārskatā.
 • Lietojami un īpaši ieteicami šādi standarti, norādījumi un publikācijas:

− DIN 18 365 «Darbs ar grīdas segumiem»

− DIN 18 356 «Darbs ar dēļu grīdu»

− TKB publikācija «Grīdas seguma un dēļu grīdas pamatņu novērtēšana un sagatavošana»

− BEB publikācija «Melnās grīdas novērtēšana un sagatavošana»

 

Darba vietas un vides aizsardzība:

Nesatur šķīdinātājus. Parasti ir ieteicams izmantot ādas aizsardzības losjonu. Sargāt no bērniem. Darba/žūšanas laikā un pēc tam nodrošināt adekvātu ventilāciju! Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Ja nonāk saskarē ar acīm vai ādu, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdenskrātuvēs un augsnē. Nomazgāt instrumentus ar ūdeni un ziepēm uzreiz pēc lietošanas.

EMICODE EC 1 PLUS – «Ļoti maza emisija» – testēts un klasificēts saskaņā ar GEV vadlīnijām. Saskaņā ar pašreizējām zināšanām neizdalās būtiski formaldehīda, kaitīgo vielu vai citu gaistošo organisko savienojumu (GOS) daudzumi. Pēc pilnīgas nožūšanas nav smaržas, kā arī ekoloģiski un fizioloģiski nekaitīgs. Pamata priekšnosacījumi optimālas telpas gaisa kvalitātes nodrošināšanai pēc grīdas seguma likšanas ir atkarīgi no uzstādīšanas apstākļiem, kā arī kārtīgi nožuvušas pamatnes, gruntēšanas līdzekļiem un izlīdzināšanas maisījumiem. Produkts satur izotiazolinonu. Lai noskaidroti informāciju par alerģiju,  zvanīt +49 (0)731 4097-0 (Vācija).

 

Atkritumu apsaimniekošana:

 

Ja iespējams, produktu atliekas jāsavāc un jāizmanto atkārtoti. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdenskrātuvēs un augsnē. Tukšas, plastmasas tvertnes (attīrītas un bez pilieniem) var pārstrādāt. Tvertnes ar šķidrām atliekām ir klasificētas par speciāliem atkritumiem, kas jāsavāc kā šķidru produktu atlikumi. Tvertnes ar sacietējušām atliekām ir klasificētas kā celtniecības / sadzīves atkritumi.

 

Sniegtās informācijas pamatā ir mūsu zināšanas un rūpīgi veikti pētījumi. Mēs neesam atsevišķi pārbaudījuši dažādi lietotos materiālus un atšķirīgus būvniecības un darba apstākļus, kā arī nespējam tos ietekmēt. Tāpēc jūsu darba kvalitāte ir atkarīga no jūsu profesionālajiem spriedumiem un produktu lietošanas. Šaubu gadījumā ieteicams veikt izmēģinājumu vai konsultēties ar ražotāju. Ievērot seguma materiāla ražotāja uzstādīšanas ieteikumus. Šīs Produkta datu lapas publicēšana atceļ visu iepriekšējo produkta informāciju. Šīs datu lapas attiecīgā spēkā esošā pēdējā versija atrodama mūsu mājas lapā vietnē www.uzin.com.